Key People

Ing. Karl Jörg

Global European Editor

Ginu Joseph

Global Groups Editor And CEO

Petra Löwer

European Editor / Advertising Sales Europe

Mike Samson

Global Editor

Ellona White

Global Editor

Amjad Ahmed

European Editor

Michael Grunwald

Global Editor

Abhijit Simon

Global Editor

Anagha Salvi

Creative Director/ Producer

Pratush Bhaskar

Head of Content / Senior Journalist

Anthony George

Marketing Director/ Associate Editor

Dr. Girish M. Joshi

Associate Editor

Dr. Prof. Prakash Mahanwar

Tech Associate Global Editor

Dr. Sameer Joshi

Associate Editor

Emma Lee

Jacob Harris

Nora Szabó

Greta Gil

James David

Publisher

Ginu Joseph

Editor In Chief

Ginu Joseph
(Global Group Editor)

Creative Team

Vallab Shelar | Ami Savla | Megha Kirange

Legal Affairs

Advocate Kalidas Chandane

Finance Team

Mini Thomas | Shivani Kerkar | Bhumit Dhangada

Advertising Sales India

Anthony George | Ginu Joseph | Petra Löwer

Editorial Team

Puneet Chadda | Pratikdha Rane

Shrutika Salve | Payal Mandal

Diksha Chaphe | Nikita Yadav

Circulation Executive

Ratan Raut |OmPrakash Jha

Raj Desai | Santosh Mishra | Neha Vishwakarma

Co-Ordinator (Connect-Clients)

Asmita Chaugule |Anagha Rilkar

Amisha Soni | Yukti Sawant

Devanshi Mehta | Mital Kumbhani

Pooja Das | Charmi Parikh

Web and Software

Jitendra Rajbhar | Raj Sahu | Mahesh Kamble

Data Reserch & Analysis

Job Kuruvilla | Panakaj Singh | Kajal Kakade

Manasvi Botre | Neha Soni | Abhilasha Singh

Jignesh Patel | Bryan Chang | Nikita Yadav | Sanika Borkar

Digital Media Marketing

Chrysolite Emerald | Sejal Mandaliya

Swati Lokre | Swapnali Londhe | Anagha Salvi

Photo Videography Team

Shibu Thomas| Alwin Sarosh Attingal

Jason Cardoz | Darshan Kale | Pradipta Bagchi

Logistics Chain Management

B K Malik | Rajendra Tarlekar | Shankar Zoating